FANDOM


Translation from RGG5 siteEdit

Attempted translation of Aizawa's page on RGG5

相沢聖人 Aizawa Masato

Japanese Romaji Pigeon English translation

東城会 系組員•会長護衛役

Tojo Kai Kei-gumi-in• Kaichou goei yaku A Tojo clan member •Chairman bodyguard role

東城会六代目会長•堂島大吾の付き人として行動を共にする組員。

Tojo kai roku dai moku kaichou• Doujima Daigo no tsuki jin toshite koudou wo tomonisuru kumiin. Tojo clan 6th chairman• Daigo Dojima the association people/members (trying to) action/mobilisation do together/share/participate in union

見る者を威圧するその巨躯で、

Miru mono o(wo) iatsu suru sono kyoku de

With his intimidating big frame he offers robust protection with Morinaga to Tojo Clan's Daigo

東城会再生に向け慌ただしく駆け回る大吾を

Tōjō-kai saisei ni muke awatadashiku kakemawaru dai ware o(wo)

森永と共に堅牢に守護している。

Morinaga to tomoni kenrō ni shugo shite iru.

冷静沈着な兄貴分の森永とは対照的に、

Reisei chinchakuna aniki-bun no Morinaga to wa(ha) taishō-teki ni

Aizawa is the aniki to Morinaga.

Morinaga and big brother together, as opposed to I is not suitable for the thing negotiated with the head, One side with a maniacal becomes hot(manic/passionate).

頭を使った交渉事には向いておらず、

Atama o tsukatta kōshō koto ni wa(ha) muite orazu

熱くなると手が付けられない一面を持つ。

Atsuku naru to tegatsukerarenai ichimen o motsu.

普段は 森永に 付き添い、寡黙な態度を装っているが、

Fudan wa(ha) Morinaga ni tsukisoi, kamokuna taido o(wo) yosōtte iruga,

Usually accompanied Morinaga, but under the guise of a reticent attitude, by the corresponding opponent mobsters young attitude just dances out to the table.

相手の対応によってはつい態度が表に出てし まう若き極道。

aite no taiō ni yotte wa(ha) tsui taido ga hyō ni dete shi mau wakaki gokudō.

Usually escorted with Morinaga, silent/reticent attitude manner behaviour under the guise, companion/opponent corresponding/interaction/support because of near attitude manner behaviour surface/table/chart/tabulate emerge put an end to (youth/young person) yakuza

盃交渉の付き添いで訪れた福岡で、

Sakazuki kōshō no tsukisoi de otozureta Fukuoka de,

I will be chasing the whereabouts of Daigo who disappeared with Morinaga.

森永とともに失踪した大吾の行方を追うことになる。

Morinaga to tomoni shissō shita Daigo no yukue o(wo) ou koto ni naru.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.